ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През декември 2015 г. в областта са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 461, а на леглата – 2 993. В сравнение с декември 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 12.1%, а на леглата в тях – със 7.2%.

Общият брой нощувки във всички места за настаняване на област Габрово, регистрирани през декември 2015 г., е 14 154, или със 7.4% повече в сравнение със същият месец на предходната година.