Дейност на местата за настаняване в област Бургас през януари 2016 година

PDF файл

През януари 2016 г. в област Бургас са функционирали 83 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през януари 2016 г. достигат 0.9 млн.лв., или с 18.4% по-малко в сравнение с януари 2015 година.