Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през януари 2016 година

PDF

През месец януари 2016 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 13.8%.