Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2015 година

PDF

През 2015 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 56.1 хил. души.
Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2015 г. са 49.3 хил. души.