Дейност на местата за настаняване през януари 2016 в област Сливен

PDF

През януари 2016 г. на територията на област Сливен са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през януари 2016 г. в област Сливен е 4 597, като е намалял с 13.2% в сравнение със януари 2015 година. Реализираните нощувки от български граждани са 3 885 и са намалели с 6.6% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 37.5%, спрямо януари 2015 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 92, Италия – 80 и Гърция – 70.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. в област Сливен е 8.9%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя се е увеличила с 2.0 процентни пункта.

През януари 2016 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 2 864 и се е увеличил с 5.8% спрямо януари 2015 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 87.4%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през януари 2016 г. са 362 и са със 115 (46.6%) повече спрямо същия месец на 2015 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от САЩ и Гърция с по 60, Турция – 54 и Италия – 26 лица.