ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През януари 2016 г. на територията на област Русе са функционирали 40 места за настаняване с общ капацитет 1 701 легла, от които 13 хотели с 838 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г., е 8 354, като от тях 5 749 са от български граждани, а 2 605 – от чужденци. В сравнение с първия месец на 2015 г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки с 5.3%, като тези от български граждани нарастват с 2.6%, а от чужденци – с 11.8%. През януари т. г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 48.9% от всички нощувки на български граждани и 35.2% от тези на чужденци.