Дейност на местата за настаняване в област Бургас през декември 2015 година

PDF

През декември 2015 г. в област Бургас са функционирали 81 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през декември 2015 г. се увеличават с 2.5% в сравнение със същия месец на 2014 г. и достигат 12.8 хиляди. От всички пренощували лица 85.7% са българи, като по-голямата част от тях (63.4%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.