Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2015 година

PDF файл

През декември 2015 г. в област Стара Загора са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2015 г. са 9 580, или с 0.8% по-малко в сравнение със същия месец на 2014 година.

Имена на 2015 година в област Смолян

PDF файл

По предварителни данни на НСИ за регистрираните през 2015 г. в област Смолян новородени са използвани 389 имена.
През 2015 г. се запазва по-голямото разнообразие на имената на новородените сред момичетата. За момичетата са използвани 197 имена, а за момчетата – 192.

Сред новородените момичета за поредна година най-разпространеното име е Никол – 18 момичета или 4.7%. На второ място по разпространение сред момичетата са имената Мария и Рая с по 12 деца или по 3.2%. На трето място са Виктория и Михаела – по 10 деца или по 2.6%. Следват Александра и Ивайла – по 9 деца или по 2.4%. Често срещани са също Габриела, Дария и Йоана – по 8 деца (2.1%), както и Крисия – 7 деца (1.8%). След тях се нареждат имена като Елена, Сияна, Елиф, Анна, Зара, Мелиса, Ралица, Симона, София и др.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на декември 2015 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2015 г., като достигат до 31.5 хиляди души.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 2.7% (до 686 лева).

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2015 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 9, което е с 18.2% по-малко спрямо съответното тримесечие на предходната година.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 117.8 кв. м през четвъртото тримесечие на предходната година на 105.3 кв. м през същото тримесечие на 2015 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради, въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2015 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 2 096кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 25 други сгради с 14 384 кв. м РЗП.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. в област Сливен е започнал строежът на 15 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 2 937 кв. м обща застроена площ, и на 21 други сгради с 13 495 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през декември 2015 година

PDF файл

През декември 2015 г. на територията на област Сливен са функционирали 81 места занастаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочнонастаняване.
През декември 2015 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 5 032 и се е увеличил с 42.3% спрямо декември 2014 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през декември 2015 година

PDF файл

През декември 2015 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в област Ямбол е Турция – с 16.9%, следват Румъния – с 14.7%, Нидерландия – с 8.1%, Русия – със 7.2%, Великобритания – с 6.3% и Гърция – с 6.0%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2014 година

PDF файл

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2014 г. възлизат на 58.1 млн. евро, което е с 9.1% повече в сравнение с 2013 година.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 65. млн. лв, или 29.6% от общия обем на направените инвестиции през годината.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 9, което е с 18.2% по-малко спрямо съответното тримесечие на предходната година.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 117.8 кв. м през четвъртото тримесечие на предходната година на 105.3 кв. м през същото тримесечие на 2015 година

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2015 г. намаляват с 11.1% спрямо края на септември 2015 г., като достигат до 111.7 хиляди.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 9.2% до 780 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 860 лв., а за частния – 755 лева.