НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Целият текст – PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2015 г. са 39176, като броят им спрямо края на септември 2015 г. се намалява с 0.4%.

Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение“ – с 11.6%, „Други дейности“ – със 7.1% и „Строителство“ – с 6.2%. Спрямо септември 2015 г. най-голямо увеличение на наетите има в дейностите: „Операции с недвижими имоти“ – с 34.9% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 27.1%.