Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен намаляват с 2.2% спрямо края на септември и към края на декември 2015 г. достигат 37.3 хиляди.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна заплата за областта е нарастнала спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.8% и е 701 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 840 лв., а за частния – 642 лева.