Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2015 г. намаляват с 776 души, или с 0.8% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 102 178.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 896 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 3.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Образование“ – с 19.5%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.2% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.0%.