Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2014 година

PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор на областната икономика към 31.12.2014 г. възлизат на 75 млн. евро, което е с 1.1% по-малко в сравнение с 2013 година.