Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Плевен през 2015 година

PDF файл

Съгласно Регламент (ЕС) № 1196/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 г. НСИ проведе изследване за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетирани са 4 085 обикновени домакинства и 9 011 лица на възраст 16 – 74 навършени години.