Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2015 година в област Перник

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2015 година показват, че 53.0% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при общо за страната 59.1%, като е отбелязан ръст от 9.2 процентни пункта спрямо предходната година.

За шестгодишен период използването на информационно-комуникационните технологии в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от три пъти.