Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив за 2014 година – окончателни данни

PDF файл

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили общо 35 434 нефинансови предприятия, в които работят 194 260 заети лица или с 1.3% повече от 2013 г., произведена е добавена стойност по факторни разходи за 3 557 млн. лв., която е с 4.1% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 19 492 млн. лв. и с 2.8% повече от предходната година, произведена е продукция за 12 717 млн. лв. или със 7.3% повече от 2013 г.