Дейност на местата за настаняване в област Смолян през ноември 2015 година

PDF файл

През ноември 2015 г. в област Смолян са функционирали 223 места за настаняване с над 10 легла, от които 119 са хотели и 104 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 3 876, а на леглата – 8 109. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване намалява с 5.9%, а на леглата в тях – с 9.3%. Спрямо месец ноември 2014 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 6.3%, а леглата в тях – с 9.4%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 19 270, като 18 573 (96.4%) от тях са от български граждани, а 697 (3.6%) – от чужденци. В сравнение с предходния месец намаляват реализираните нощувки, както от българските, така и от чуждите граждани, съответно с 15.9 и 59.0%.