Контакти

Директор на ТСБ/
Началник на отдел
ТСБ
Адрес на ТСБ
Код
Телефон
e-mail
Весела Георгиева Георгиева
Териториално статистическо бюро - Северозапад
5800, Плевен, ул. "Хан Крум" №1
064
89-04-12
Пламен Георгиев Петков
Отдел "Статистически изследвания - Плевен"
5800, Плевен, ул. "Хан Крум" №1
064
89-04-15
Цветан Панчов Цветков
Отдел "Статистически изследвания - Видин"
3700, Видин, Южна промишлена зона №49
094
60-92-62
Ивайло Димитров Николов
Отдел "Статистически изследвания - Враца"
3000, Враца, ул. "Георги Бенковски" №6
092
66-86-62
Цветозария Димитрова Гатева
Отдел "Статистически изследвания - Ловеч"
5500, Ловеч, ул. "Съйко Съев" №56
068
68-60-68
Бойка Иванова Борисова
Отдел "Статистически изследвания - Монтана"
3400, Монтана, ул. "Н.Й.Вапцаров" №2
096
39-18-12
 
Диана Алексиева Самхарадзе
Териториално статистическо бюро - Север
7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16
082
81-14-12
Марчела Киселова
Отдел "Статистически изследвания - Русе"
7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16
082
81-14-17
[email protected]
Борислав Тодоров Борисов
Отдел "Статистически изследвания - Велико Търново"
5000, Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 61
062
61-45-12
Георги Владимиров Цветков
Отдел "Статистически изследвания - Габрово"
5300, Габрово, ул. "Алеко Константинов" 65
066
81-97-22
Даниела Ненова Данаилова
Отдел "Статистически изследвания - Разград"
7200, Разград, бул. "Бели Лом" 15
084
61-61-12
Добромира Йовчева
Отдел "Статистически изследвания - Силистра"
7500, Силистра, ул. "Шар планина" 75
086
81-83-19
[email protected]
 
Деян Иванов Славов
Териториално статистическо бюро - Североизток
9000, Варна, бул. "Сливница" 191
052
575-211
Петя Иванова Казакова
Отдел "Статистически изследвания - Варна"
9000, Варна, бул. "Сливница" 191
052
575-222
Неделчо Петков Василев
Отдел "Статистически изследвания - Добрич"
9300, Добрич, пл. “Свобода" №5
058
65-53-12
Юлияна Димитрова Митева
Отдел "Статистически изследвания - Търговище"
7700, Търговище, бул. "Митрополит Андрей" №51
0601
6-94-22
Светла Кръстева
Отдел "Статистически изследвания - Шумен"
9700, Шумен, бул."Велики Преслав" №47
054
85-06-17
 
Калина Тодорова Казанджиева
Териториално статистическо бюро - Югоизток
8010, Бургас, ж.к."Славейков", ул."Янко Комитов" №3
056
85-19-12
Дочка Петрова Камбурова
Отдел "Статистически изследвания - Бургас"
8010, Бургас, ж.к."Славейков", ул."Янко Комитов" №3
056
85-19-16
Антон Захариев Георгиев
Отдел "Статистически изследвания - Сливен"
8800, Сливен, ул. "Стефан Караджа" №5
044
61-34-12
Милена Иванова Караиванова
Отдел "Статистически изследвания - Стара Загора"
6003, Стара Загора, ул. "Армейска" №5
042
61-94-12
Величка Събева Кръстева
Отдел "Статистически изследвания - Ямбол"
8606, Ямбол, ж.к. "Златен рог" №20, ПК - 655
046
68-63-15
 
Кристина Крумова Захариева
Териториално статистическо бюро - Юг
4006, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" № 59
032
65-87-12
Мирослав Цветков Стаматов
Отдел "Статистически изследвания - Пловдив"
4006, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №59
032
65-87-40
Георги Стефанов Щерев
Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик"
4400, Пазарджик, ул. "К.Величков" №20
034
40-27-12
Николай Романов Славов
Отдел "Статистически изследвания - Смолян"
4700, Смолян, бул. "България" №9
0301
6-74-12
Мария Василева Желева
Отдел "Статистически изследвания - Кърджали"
6600, Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №3
0361
6-70-32
Светла Костова Велева
Отдел "Статистически изследвания - Хасково"
6300, Хасково, бул. "България" №152
038
60-88-88
 
Силвия Венелинова Петрова
Териториално статистическо бюро - Югозапад
1038, София, ул. "Панайот Волов" №2
02
9-857-724
Емилия Андонова Илиева
Отдел "Статистически изследвания - Благоевград"
2700, Благоевград, ул. "Груев" №38
073
889-65-12
Даниела Славчова Димитрова
Отдел "Статистически изследвания - Кюстендил"
2500, Кюстендил, ул. "Добруджа" №2А
078
55-96-42
Мая Йорданова Симеонова
Отдел "Статистически изследвания - Перник"
2300, Перник, ул. "Отец Паисий" №2
076
68-86-52
Светла Господинова Иванова
Отдел "Статистически изследвания - Софийска област"
1038, София, ул. "Панайот Волов" №2
02
9-857-699
Ваня Христова Илиева, и.д.
Отдел "Статистически изследвания - София"
1038, София, ул. "Панайот Волов" №2
02
9-857-216