Комбинирана номенклатура за 2020 г.


Изтегли:
 • сряда, 9 февруари 2011 - 11:00

  През 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 48.5% спрямо предходната година и възлиза на 11.9 млрд. лв., a вносът се е увеличил със 17.1% и достига 15.5 млрд. лева.
  През 2010 г. са изнесени стоки общо за 30.4 млрд. лв. и спрямо 2009 г. износът се е увеличил с 33%, а общата стойност на внесените стоки е 37.4 млрд. лв. и се е увеличила с 13.3%.

 • вторник, 8 февруари 2011 - 11:00

  През периода януари - ноември 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 23.8% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 17 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 9.9% и възлиза на 19.9 млрд. лева.
  През ноември 2010 г. износът за ЕС нараства с 27% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.7 млрд. лв., а вносът се увеличава с 36.9% и достига 2.3 млрд. лева.

 • понеделник, 10 януари 2011 - 11:00

  През периода януари - ноември 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 46.9% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 10.7 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 14.6% и достига 13.9 млрд. лева.
  През периода януари - ноември 2010 г. са изнесени стоки общо за 27.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 31.8%, а внесените стоки общо са за 33.8 млрд. лв. и са се увеличили с 11.7%.

 • понеделник, 10 януари 2011 - 11:00

  През периода януари - октомври 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 23.5% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 15.2 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 7.1% и възлиза на 17.5 млрд. лева.
  През октомври 2010 г. износът за ЕС нараства с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 11.4% и достига 2.1 млрд. лева.

 • петък, 10 декември 2010 - 11:00

  През периода януари - октомври 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 47% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 9.6 млрд. лева, a вносът се е увеличил с 11.7% и достига 12.4 млрд. лева.
  През периода януари - октомври 2010 г. са изнесени стоки общо за 24.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 31.6%, а внесените стоки общо са за 29.9 млрд. лв. и са се увеличили с 8.9%.

 • четвъртък, 9 декември 2010 - 11:00

  През периода януари - септември 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 23.9% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 13.4 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 6.6% и възлиза на 15.5 млрд. лева.
  През септември 2010 г. износът за ЕС нараства с 22.6% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.7 млрд. лв., а вносът се увеличава с 10.1% и достига 1.9 млрд. лева.

 • вторник, 9 ноември 2010 - 11:00

  През периода януари - септември 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 50.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 8.6 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите девет месеца на 2010 г. се е увеличил с 11.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на близо 11 млрд. лева.
  През периода януари - септември 2010 г. са изнесени стоки общо за 22 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 32.9%. Общо внесените стоки през периода януари - септември 2010 г. са за 26.4 млрд. лв., или с 8.1 % повече в сравнение със същия период на предходната година.

 • вторник, 9 ноември 2010 - 11:00

  През периода януари - август 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 23.7% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 11.7 млрд. лева.
  Вносът на България от ЕС за периода януари - август 2010 г. се е увеличил с 5.4% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 13.5 млрд. лева.

 • понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

  През периода януари - август 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 48.4% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 7.5 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите осем месеца на 2010 г. се е увеличил с 10.2% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 9.7 млрд. лева.
  През периода януари - август 2010 г. са изнесени стоки общо за 19.2 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 32.2%. Общо внесените стоки (по цени CIF) през периода януари - август 2010 г. са за 23.2 млрд. лв., или със 7.3 % повече в сравнение със същия период на предходната година.

 • понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

  През периода януари - юли 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 20.2% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на близо 10 млрд. лева.
  Вносът на България от ЕС за периода януари - юли 2010 г. се е увеличил с 3.7% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 11.8 млрд. лева.

Страници

Страници