Премини към основното съдържание

Календарно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - І ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Общо I 121.69 83.5
Хотелиерство I55 97.55 87.2
Ресторантьорство I56 139.12 81.6

1 Данните са предварителни
25.05.2022