Премини към основното съдържание

Календарно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІI ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Общо I 123.69 129.6
Хотелиерство I55 73.45 209.9
Ресторантьорство I56 159.97 111.4

1 Данните са предварителни
24.08.2021