Премини към основното съдържание

Календарно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІII ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 ГОДИНА1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Общо I 328.59 9.6
Хотелиерство I55 368.80 4.9
Ресторантьорство I56 299.56 14.2

1 Данните са предварителни
24.11.2023