Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 21.02.2013 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2012 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, е с 3.3% под равнището на предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” се наблюдава увеличение с 0.5%.

Прессъобщение
Статистическа област