Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2017 година

Публикувано на: 25.05.2017 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 2.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства с 0.4%.

Прессъобщение
Статистическа област