Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2016 година

Публикувано на: 25.05.2016 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 5.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 0.3%.

Прессъобщение
Статистическа област