Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - II ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо предходното тримесечие)
Общо I 120.79 13.3
Хотелиерство I55 87.40 4.2
Ресторантьорство I56 153.00 57.4

1 Данните са предварителни
24.08.2021