Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - I ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходното тримесечие)
Общо I 158.79 13.6
Хотелиерство I55 127.97 10.1
Ресторантьорство I56 173.61 8.2

1 Данните са предварителни
25.05.2022