Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2013 година

Публикувано на: 21.05.2013 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2013 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 2.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота също нараства с 3.3%.

Прессъобщение
Статистическа област