Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 24.08.2022 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 9.8% спрямо първото тримесечие на 2022 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава с 5.4%.

Прессъобщение
Статистическа област