Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 21.08.2012 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2012 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9.6% спрямо предходното тримесечие, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 2.3%.

Прессъобщение
Статистическа област