Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 24.08.2023 - 11:00

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ намалява с 3.9% през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се наблюдава увеличение на оборота с 3.1%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През второто тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 0.6% над равнището на същото тримесечие на 2022 година. При оборота в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е отчетен ръст с 16.2%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област