Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2013 година

Публикувано на: 21.02.2014 - 11:00
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2013 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява със 7.0% спрямо предходното тримесечие, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 3.0%.
 
Прессъобщение
Статистическа област