Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2020

Публикувано на: 23.11.2020 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9.5% спрямо второто тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава със 7.3%.

Прессъобщение
Статистическа област