Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2015 година

Публикувано на: 21.05.2015 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2015 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 5.2% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота също нараства с 2.8%.

Прессъобщение
Статистическа област