Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2018 година

Публикувано на: 25.05.2018 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 4.6%.

Прессъобщение
Статистическа област