Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 24.11.2022 - 11:00

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства със 7.5% през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава с 1.7%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През третото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 42.5% над равнището на същото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота е по-висок с 14.0%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област