Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2016 година

Публикувано на: 23.11.2016 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 1.7% спрямо второто тримесечие на 2016 г., а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 1.0%.

Прессъобщение
Статистическа област