Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 21.05.2012 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2012 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 4.4% спрямо предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” се наблюдава намаление от 0.7%.

Прессъобщение
Статистическа област