Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 24.08.2021 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 0.9% спрямо първото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 4.7%.

Прессъобщение
Статистическа област