Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 21.05.2021 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 5.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 9.1%.

Прессъобщение
Статистическа област