Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2014 година

Публикувано на: 21.11.2014 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2014 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 2.7% спрямо предходното тримесечие, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 1.2%.

Прессъобщение
Статистическа област