Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2016 година

Публикувано на: 23.02.2017 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.1% спрямо третото тримесечие на 2016 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства с 4.0%.

Прессъобщение
Статистическа област