Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - І ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходното тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2021=100
Общо I 121.69 112.31 183.46
Хотелиерство I55 97.55 144.28 187.24
Ресторантьорство I56 139.12 100.98 181.62

1 Данните са предварителни
25.05.2022