Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІI ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходното тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2020=100
Общо I 123.69 180.54 229.61
Хотелиерство I55 73.45 138.69 309.92
Ресторантьорство I56 159.97 200.61 211.43

1 Данните са предварителни
24.08.2021