Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2013 година

Публикувано на: 21.08.2013 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2013 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 0.3% в сравнение с първото тримесечие на 2013 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства с 1.6%.

Прессъобщение
Статистическа област