Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2014 година

Публикувано на: 21.08.2014 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2014 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.7% спрямо предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота намалява с 1.4%.

Прессъобщение
Статистическа област