Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 24.02.2023 - 11:00

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се понижава с 1.3% през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 3.8%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 26.3% над равнището на същото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота е по-висок с 18.4%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област