Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2015 година

Публикувано на: 23.02.2016 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2015 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 4.3% спрямо предходното тримесечие, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 4.9%.

Прессъобщение
Статистическа област