Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2020 година

Публикувано на: 24.02.2021 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се повишава с 0.7%.

Прессъобщение
Статистическа област