Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2018 година

Публикувано на: 23.08.2018 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 2.8% спрямо първото тримесечие на 2018 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 2.9%.

Прессъобщение
Статистическа област