Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2015 година

Публикувано на: 21.08.2015 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2015 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 0.2% спрямо предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота намалява с 0.4%.

Прессъобщение
Статистическа област