Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2019 година

Публикувано на: 23.05.2019 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 6.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства със 7.5%.

Прессъобщение
Статистическа област