Премини към основното съдържание

Eлектрическа енергия, произведена от възобновяеми източници - дял от брутното потребление на електрическа енергия

Динамичен ред: Energy4.9.xls

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ - ДЯЛ ОТ БРУТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Проценти
  2020
Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници - дял от брутното потребление на електрическа енергия 23.6
31.01.2022