Премини към основното съдържание

Eлектрическа енергия, произведена от възобновяеми източници - дял от брутното потребление на електрическа енергия

Динамичен ред: Energy-5.8.xls

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ - ДЯЛ ОТ БРУТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Проценти
  2022
Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници - дял от брутното потребление на електрическа енергия 20.24
05.01.2024