Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, декември 2023 година

Публикувано на: 29.02.2024 - 11:00

През декември 2023 г. спрямо ноември 2023 г. нараства производството на: твърди горива - с 22.1%, електрическа енергия - с 21.2%, и дизелово гориво - с 6.2%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 25.0%, и автомобилен бензин - с 9.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства  производството на дизелово гориво - с 12.2%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 50.0%, твърди горива - с 34.6%, електрическа енергия - с 13.9%, и автомобилен бензин - с 12.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През декември 2023 г. спрямо ноември 2023 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 25.7%, електрическа енергия - с 18.3%, твърди горива - с 16.5%, и природен газ - с 12.3%. Намаляват доставките на: автомобилен бензин - с 22.4%, и дизелово гориво - с 19.7%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: природен газ - с 4.3%, и електрическа енергия - с 4.0%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 30.6%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, дизелово гориво - с 19.7% и автомобилен бензин - с 13.6%.

Статистическа област