Премини към основното съдържание

Дял на възобновяемата енергия за отопление и охлаждане


Динамичен ред: Energy4.11.xls

ДЯЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
Проценти
  2020
Дял на възобновяемата енергия за отопление и охлаждане 37.2
31.01.2022