Премини към основното съдържание

Дял на възобновяемата енергия за отопление и охлаждане

Динамичен ред: Energy-5.10.xls

ДЯЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
Проценти
  2022
Дял на възобновяемата енергия за отопление и охлаждане 31.67
05.01.2024